Neem contact op via +31(0)6 55 52 32 66 of hallo@socialnetworkinc.nl

Slimme en sociale software voor kennisplatformen van bedrijven, steden, wijken en andere gemeenschappen

Over ons

Wij realiseren de Open Stad en de Slimme Organisatie.

Er is een toenemende behoefte aan het snel, eenvoudig en laagdrempelig vinden en verbinden van kennis en professionals met het oog op samenwerken, co-creëren en participeren. Dit zowel flexibel in projecten als in meer langere termijn (arbeids)verband of door een bijdrage te leveren aan de samenleving of bij een organisatie dat aanspreekt. Kansen zien, creëren en benutten kan en moet steeds sneller, zo ook waar het gaat om invullen van behoefte.

Wat doen wij

SocialNetworkInc levert een software-product, te weten een applicatie voor communities, matching en online werkplaatsen voor het slim vinden en verbinden. Alles in één klik verbonden!

Onder verbinden verstaan we: kijken, leren, delen, communiceren, toepassen, verder ontwikkelen en uitbouwen. Dit alles wordt in werking gezet op basis van een krachtig matchingsalgoritme. Het past naadloos op de behoeften van deze tijd. Het geeft invulling aan een duidelijke wens in de samenleving.

Communities: bottom up, horizontaal, snel, gelijkwaardig, transparant.

Met OpenCity™ en SmartCorporate™ maken wij het mogelijk tijdrovende, dure en veelal in mogelijkheid begrensde tussenschakels overbodig en geven we optimale controle aan hen om wie het gaat.

Onze producten

OpenCity™: het verbinden van mensen rondom bepaalde thema’s; innovaties, kennis, projecten, programma’s en ontwikkelingen in steden, wijken, buurten, pleinen of andere gemeenschappen. Participatie door bewoners, bezoekers en van individuele bedrijven tot aan de gemeente.

SmartCorporate™: het integraal verbinden van interne en externe (flexibele) professionals aan de organisatie waarbij naar wens of bij bepaalde thema’s direct het netwerk wordt gemobiliseerd. Benut de kracht van de bedrijfs-netwerk-economie en zet in op human capital bij het verder uitbouwen en versterken van de organisatie.

Slimme en sociale software voor kennisplatformen van bedrijven, steden, wijken en andere gemeenschappen

Neem contact op

Waarom zou je voor ons moeten kiezen?

Er worden vele redenen door onze klanten en ambassadeurs genoemd. Onze missie is duidelijk, wij streven naar een wereld waarin wij met elkaar op transparante wijze bouwen aan onze samenleving, economie of organisatie.

Wij ontwikkelen hiervoor speciaal community software. Software of anders gezegd een applicatie die het voor iedere community mogelijk maakt om op zijn of haar manier het ‘beleven’, ‘maken’ en erover ‘informeren’ te verzorgen.

Zo maken we steden, wijken, buurten of bedrijven sociaal, ontsluiten aanwezige kennis en talent en maken we het mogelijk maken om mensen en kennis te mobiliseren.

Creëren wij samen werk, verbinden wij onderwijs en bedrijfsleven, betrekken wij mensen bij projecten in de buurt, stad of bedrijf. Anywhere – any time.